Van voor naar achter….

Introductie
Van voor naar achter….

Dankzij innovatieve aanlegmethode aannemer wellicht toch eerst Sleen

In een eerder blog meldden wij al dat de volgorde van de aanleg is gewijzigd. In Sleen bleken er tuinen van de gevel tot de openbare weg te lopen, wat geen ruimte over leek te laten voor het aanleggen van een doorgaand glasvezeltracé. Het bleek als snel dat voor een aantal eigenaren van deze tuinen het doorgraven van hun met veel zorg en liefde aangelegde groene oase geen goede optie was.

Tempo

Om de aanleg wel op tempo te kunnen houden, is besloten om de aanlegvolgorde iets om te gooien en ook Aalden en omgeving te gaan schouwen zodat daar in ieder geval doorgewerkt zou kunnen worden. Ondertussen is naarstig verder gezocht naar een oplossing voor de graafwerkzaamheden in Sleen. Want wij willen ieder huis de mogelijkheid geven om een glasvezelaansluiting te nemen, inclusief de woningen waarvan de tuinen aan de straat grenzen.

In samenspraak met de gemeente Coevorden heeft aannemer Siers een alternatieve werkwijze ontwikkeld. Het doorgaande tracé kan misschien in de goten langs de weg worden ingegraven.

Pilot

Recent is er op deze wijze een proefstuk gegraven in Sleen, een “pilot”. Als een geoliede machine heeft een flinke ploeg aan één stuk doorgewerkt om de goot open te leggen, kabel in te graven en de goot aansluitend direct dicht te leggen en weer te straten. Deze pilot is positief afgesloten. De beslissing of er op deze wijze gewerkt kan en mag worden, zal binnenkort genomen worden.

Wat betekent dit  voor de volgorde van de aanleg?

In Sleen wordt sowieso de route naar de wijkcentrale en vanaf de wijkcentrale naar het volgende gebied gegraven en aangelegd. Waar het mogelijk is, worden de huisaansluitingen gerealiseerd. Stagneert de aanleg in Sleen onverhoopt toch, dan ligt het geschouwde gebied in en rond Aalden klaar en worden de ploegen van de aannemer naar dat gebied gestuurd. Sleen wordt dan dus verder overgeslagen en de overige aanleggebieden komen dan eerst aan de beurt. Hoe de volgorde de komende weken verder verloopt, hangt dus geheel af van de gang van zaken in Sleen. Dankzij de voorbereidingen in Aalden en omgeving is het tempo van de aanleg hier niet afhankelijk van, dit wordt aangehouden en mogelijk zelfs nog verder opgevoerd.

Bekijk opmerkingen
Volgende artikel

Hij komt, hij komt.....

Vorige artikel

Glasvezel Zuidenveld blijft zelfstandig