Eerst Aalden, dan Sleen

Introductie
Eerst Aalden, dan Sleen

Volgorde aanleg omgedraaid: eerst Aalden, dan Sleen en omgeving

Wie de voortgang van de aanleg heeft bijgehouden en misschien ook af en toe eens een blik werpt op de planning op de website, weet dat de graafploegen binnenkort actief zouden moeten worden in Sleen en omgeving (Benneveld, Erm, Diphoorn). De voorgaande gebieden zijn nagenoeg klaar wat betreft het graafwerk. De kern en wijde omgeving van Sleen waren als volgende aan de beurt. De schouwer heeft een groot deel van de adressen daar geschouwd en de aannemer had zijn graafwerkzaamheden in dit gebied al helemaal voorbereid: voldoende graafploegen, voldoende buizen en kabels…

Graven, maar waar?

Een aannemer gaat uiteraard niet zo maar als een wilde aan het graven door straten en bermen. Daar gaat een heel uitgebreid onderzoek aan vooraf. Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle bijzondere zaken die de graafmachines tegen gaan komen en waarmee rekening gehouden moet worden: bomen (wortels!), waterwegen, wegkruisingen, noem maar op. Ook wordt eerst globaal ingetekend hoe het traject van de hoofdbuizen zal zijn. Vervolgens wordt minutieus ingetekend hoe alle adressen op dat traject aangesloten zullen worden met een glasvezelkabel.

Bij dit gedetailleerd intekenen van het complete traject wordt ook rekening gehouden met reeds aanwezige leidingen en kabels, met eventueel aanwezige vervuilde grond, met noodzakelijke boringen onder water- en andere wegen door, eigenlijk met alles waar de graafploegen mee te maken zullen krijgen. Dus ook met de locatie van de kabel op plaatsen waar eigenlijk geen ruimte voor een kabel is. Plaatsen waar we soms noodgedwongen even door particuliere grond moeten graven: een strook van een weiland, akker, het trekkerpad  van een boer, of een strook particuliere tuin.

Vrijwel alle grondbezitters vinden het prima dat er tijdelijk even een sleuf gegraven wordt voor het aanleggen van het glasvezelnetwerk waar we allemaal met smart op zitten te wachten, zeker nu de nieuwe coronamaatregelen weer zo veel mogelijk thuis werken en leren voorschrijven. Fijn voor ons bewonersinitiatief dat iedereen zo meedenkt!

Extra onderzoek in Sleen

En dan komen we bij de kern van dit verhaal: de aannemer gaat eerst Aalden en omgeving aanleggen en dan pas Sleen, Benneveld, Erm, en Diphoorn. Waarom? Omdat ook in Sleen de bewoners met ons meedenken en ons wezen op een extra uitdaging bij de aanleg in hun mooie dorp. Veel bewoners hebben daar een tuin die doorloopt tot aan de straat. Dat is voor de glasvezelaanleg best lastig. Daarom is nu eerst een extra onderzoek ingelast om te kijken hoe we de aanleg in Sleen zodanig zouden kunnen vormgeven dat zowel de straten als de tuinen er zo min mogelijk van te lijden hebben. Aangezien deze situatie in Sleen bijzonder veel voorkomt, duurt het wel even voordat de uitslag ervan bekend is. Daarom is er voor gekozen om lopende dit onderzoek eerst Aalden en omgeving aan te leggen en daarna pas Sleen en omgeving.

Schouwer

Bewoners van Aalden, Meppen, Zweeloo, Wezup en omgeving kunnen dus de schouwer verwachten en zullen maanden eerder aangesloten worden dan zij verwacht hadden!

Nu al een vertrouwd beeld in Aalden en omgeving: schouwer Carlo Dahoe in actie

Bekijk opmerkingen
Volgende artikel

Video: kabel naar de gevel

Vorige artikel

Glasvezel op de radar