De gemeente Coevorden zegt ja

Dinsdag 18 december gaf de gemeenteraad van Coevorden goedkeuring aan het voorstel om te investeren in de nog op te richten Glasvezel Zuidenveld B.V. die een glasvezelnetwerk in de gemeente Coevorden wil gaan aanleggen. Het bewonersinitiatief Stichting Glasvezel Zuidenveld, de gemeente Coevorden en Rendo’s glasvezeldochter  RE-NET worden de drie aandeelhouders in deze B.V.

Jaap Ruiter, voorzitter van de Stichting  Glasvezel Zuidenveld is zichtbaar verheugd met de instemming van de gemeenteraad. “Geweldig dat de gemeenteraad zich zo achter ons bewonersinitiatief heeft geschaard. Nu is het aan ons om die 40% binnen te gaan halen. Onze ambassadeurs en vrijwilligers staan bijna letterlijk in de startblokken. De komende weken gaan we een groot aantal informatieavonden houden in alle kernen. We weten dat heel veel mensen ontzettend graag meer informatie willen over dit project dus we beginnen met twee avonden waar iedereen welkom is en daarna gaan we in alle kernen een infoavond houden. De providers zijn daar ook bij. We gaan echt heel hard ons best doen om zo veel mogelijk mensen de kans te bieden een abonnement af te sluiten”, verklaart Ruiter. “Dat wordt hard  werken, maar dat hebben we er graag voor over. Ik kan ook niet genoeg  benadrukken hoe belangrijk onze vrijwilligers voor dit project zijn. Eerst hebben ze al een enorm groot aantal intentieverklaringen verzameld en nu gaan ze hun buren, dorpsgenoten, vrienden, kennissen en familie helpen met de keuze voor een abonnement. ”

Na de vergadering werden door de burgemeester en de wethouders de eerste overeenkomsten getekend. Op naar de 40%!