Hallo wereld!

Introductie
Hallo wereld!

Glasvezel Zuidenveld heeft een nieuwe site. Dit is het blog.


Glasvezel Zuidenveld: een bundeling van krachten

De inwoners van de gemeente Coevorden zagen al vroeg in dat een goede internetvoorziening voor een vitale plattelandsgemeenschap een noodzaak was: eind 2015 waren er al zes bewonersinitiatieven actief bezig met de voorbereidingen voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk. Deze zes initiatieven omvatten alle 27 dorpen en het complete buitengebied van de gemeente. In de Coevorden zelf was al eerder glasvezel aangelegd, dus deze kern konden de zes initiatieven buiten beschouwing laten.

De zes initiatieven besloten voortaan samen op te trekken in één groot initiatief om zo de financiering en de organisatie makkelijker en beter rond te krijgen . Dankzij de coöperatieve opstelling van de zes grondleggende initiatieven kon in augustus 2017 worden aangekondigd dat men verder ging als ‘Glasvezel Zuidenveld’. Een naam met een historische achtergrond: Zuidenveld is immers de oude naam van het gebied rondom Coevoerden.

Glasvezel Zuidenveld kreeg een bestuur van 15 personen, waarin alle 6 grondleggende initiatieven vertegenwoordigd zijn en de rechtsvorm werd een stichting. Het werkgebied van de Stichting Glasvezel Zuidenveld omvat 9.400 potentiele aansluitingen, waarmee een robuust netwerk gebouwd kan worden.

In april 2018 besloot de stichting Glasvezel Zuidenveld om het glasvezelnetwerk onder eigen regie aan te gaan leggen; een unaniem besluit van het gehele bestuur. We zijn een bewonersinitiatief voortgekomen uit de bevolking en wij vinden glasvezel belangrijk voor de leefbaarheid van ons platteland. Uitbesteden aan een marktpartij geeft dan geen goed gevoel.

Inmiddels is er een solide businesscase opgesteld en maken we ons op voor de volgende stappen. We gaan er vanuit dat we begin 2019 kunnen starten met de aanleg!

Bekijk opmerkingen
Volgende artikel

Jan Heijmans: we lopen vast

Vorige artikel

Zomer 2018: Hoe staat het er nu voor?