Stilte voor de storm

Introductie
Stilte voor de storm

Het lijkt stil aan het glasvezelfront, maar laat u zich niet misleiden: op de achtergrond wordt hard gewerkt! Tussen het bewonersinitiatief, de financiers, de aannemer enzovoort was natuurlijk al lang overeenstemming bereikt over het feit dat mits we de 40% haalden, er absoluut een glasvezelnetwerk aangelegd ging worden. Maar ook, of misschien wel juist als verschillende partijen bijzonder goed met elkaar overweg kunnen, is het van groot belang om alle afspraken heel goed vast te leggen voordat de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan. Er zijn dus nog heel wat overleggen, gesprekken en vergaderingen geweest en die resulteerden in heldere overeenkomsten en contracten die niet alleen voor ons maar ook voor u van groot belang zijn. Afspraak is immers afspraak!

Nu alle afspraken in contracten op papier staan en door de betrokken partijen ondertekend zijn, kunnen we pas echt met volle kracht vooruit. Het is even een klein beetje stil geweest, maar nu ontwikkelt zich uit ons glasvezelbriesje een echte glasvezelstorm! De schouwer is als een tornado door Geesbrug gegaan, een groot aantal adressen is geschouwd en zodra de hoofdbuizenstructuur is ingegraven, kunnen de glasvezelkabels naar deze woningen gebracht worden.

Binnenkort zal er daarom voor Geesbrug en omstreken een informatieavond over de aanleg gehouden worden. Woont u daar niet, maar wilt u wel graag meer weten? Dan bent u natuurlijk ook welkom. Datum en locatie worden zeer binnenkort bekend gemaakt, dus houdt onze website/facebook en dit blog goed in de gaten!

Bekijk opmerkingen
Volgende artikel

Informatieavond aanleg glasvezel Geesbrug

Vorige artikel

Iedereen gratis?